OÜ Elva Soojus

OÜ Elva Soojus

OÜ Elva Soojus on eraõiguslik ettevõte, mille osad kuuluvad 100 % Elva linnale. OÜ Elva Soojuse põhitegevus on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Tegevuspiirkonnaks on Elva  linn. Elva linnas on kolm kaugkütte võrgupiirkonda.  Elva Soojus  haldab kolme kaugkütte katlamaja ja kahte lokaalset katlamaja.

Tähelepanu hakkepuidu tarnijad!

OÜ Elva Soojus korraldab konkursi hakkepuidu tarnija leidmiseks 2020/2021 aasta kütteperioodiks. Hankedokumendid väljastame meili teel, peale vastava päringu saamist. Päringu palume saata meiliaadressile: info@elvasoojus.ee Dokumente väljastame kuni 08.06.2020. Pakkumised palume esitada hiljemalt 08.06.2020 kella 11.00 aadressil info@elvasoojus.ee

Kütteperioodi lõpetamine Kirde katlamaja piirkonnas.

Anname teada, et alates 29.05.2020 lõpetas Kirde katlamaja hoonete varustamise soojusega. Palume hoonete haldajatel sulgeda soojustrassi peakraanid ja lülitada tööst välja soojussõlmede ringluspumbad.

Kohtumiseni sügisel!

OÜ Elva Soojus