OÜ Elva Soojus

OÜ Elva Soojus

OÜ Elva Soojus on eraõiguslik ettevõte, mille osad kuuluvad 100 % Elva linnale. OÜ Elva Soojuse põhitegevus on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Tegevuspiirkonnaks on Elva  linn. Elva linnas on kolm kaugkütte võrgupiirkonda.  Elva Soojus  haldab kolme kaugkütte katlamaja ja ühte lokaalset katlamaja.

Alates 2011 aasta aprillist haldab Elva Soojus ka Enics AS-ile kuuluvat katlamaja.